1387/10/03
استاد علی فخاری

  این کوزه چو من عاشق زاری بودست           در بند سر زلف نگاری بودست
         این دسته که بر گردن او میبینی                  دستیست که بر گردن یاری بودست


با تشکر از دوستان که من رو به بازی شب یلدا دعوت کردند بنده مسافرت بودم و متاسفانه به انجام این کار نشدم .


www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Mansour Vahdani. Make your own badge here.
آخرین عکس ها :