1386/07/24
بدون شرح

وجود آشغالهای زیاد در محلات شهر های کوچک و بزرگ علاوه بر گربه ها , سگ ها و گاو ها را به طرف خود میکشاند و چرخه غذایی جدیدی را به وجود می آورند باشد که مسئولین چاره ای بیاندیشند !!!

بدون شرح


www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Mansour Vahdani. Make your own badge here.
آخرین عکس ها :